Vidareutveckling av länkade öppna data för Nobelpris

Vidareutveckling av länkade öppna data för Nobelpris

Målsättningen av detta projekt är att se hur vi kan förbättra länkade data om Nobelprisen och hur vi kan använda dessa data för att ta fram annan relevant Nobelpris-relaterad information från andra källor. Denna utökade information kan slutligen publiceras på Nobelprize.org för besökarna. Den kan även tillsammans med den egna informationen utgöra en hjälp och ett beslutsstöd för besökarna att navigera, söka och finna relevant information på och utanför Nobelprize.org.

Vidareförande information