Kompetensförstärkning kring länkade öppna data

Kompetensförstärkning kring länkade öppna data – dialog, webbinarier och vitbok

Projektets syfte har dels varit att visa på möjligheterna med länkade öppna data, dels att skapa en ökad kompetens och systematik kring processen att tillgängliggöra länkade öppna data och dels att ta fram en vitbok. Vitboken beskriver ett flertal scenarier och tar hänsyn till önskemål och återkopplingar från en workshop och webbinarierna. Målsättningen har varit att skapa informationsmaterial och anordna evenemang för att öka kompetensen kring att skapa och tillgängliggöra länkade öppna data. Detta har potential att leda till att fler aktörer tillgängliggör länkade öppna data.

Webbinarier

Vitbok

I samband med projektet har en vitbok tagits fram som vägledningsmaterial kring länkade öppna data.

Vitboken finns på http://lankadedata.se/vitbok/ där den kommer att uppdateras löpande även i framtiden. Kommentarer, förslag och pull requests via GitHub är mycket välkomna!