IIS invests in MetaSolutions

IIS invests 1.5 MSEK in MetaSolutions

The internet foundation in Sweden, IIS, invests in MetaSolutions as part of an investment program to support Internet companies in a growth phase. MetaSolutions develops modern cloud solutions for information management. The applications are many, one of the first is the service to quickly publish Open Data. For that service MetaSolutions has several customers both in Sweden and other EU countries.

– We designed our solution with a linked data core which makes us very agile when developing new features. For Open Data we use DCAT-AP natively, this makes us uniquely quick to publish Open Data. With this investment and the customer successes to date we will now address more European markets, says Eric Hjelmestam, CEO MetaSolutions.

More information in Swedish below.

______________________________________________________________________________________________________________________

IIS investerar 1,5 MSEK i MetaSolutions som möjliggör öppen digitalisering och nya tjänster i offentlig sektor.

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, investerar i MetaSolutions, ett ungt företag med moderna lösningar för informationshantering. Investeringen är en del i en ny satsning från IIS på att stödja nystartade svenska internetbolag.

MetaSolutions gör avancerad datahantering tillgänglig genom molntjänster och gör det snabbt och enkelt att göra information mer sökbar och bättre beskriven med hjälp av länkade data. Applikationerna för teknologin är många.

En av lösningarna har snabbt blivit marknadsledande i Sverige, tjänsten för publicering av öppna data. Över 60 procent  av de som i dag publicerar öppna data nationellt använder MetaSolutions molntjänst EntryScape Catalog.  

– Vi hjälper våra kunder till publicering på bara en dag, vilket är unikt. Bland annat har vi hjälpt Skatteverket att skapa och erbjuda API:er som öppna data, något som är en förutsättning för digitalisering på bred front. Att IIS nu går in och investerar i bolaget gör att vi kommer att kunna skala upp och hjälpa ännu fler, säger Eric Hjelmestam VD MetaSolutions.

– MetaSolutions är ett mycket spännande företag vars affärsidé – att hjälpa kunder tillgängliggöra stora datamängder – ligger mycket väl i linje med IIS mål att främja utvecklingen och användningen av internet i Sverige. Genom att göra det enklare för fler att tillgängliggöra sin data är vi övertygade om att nya tjänster och innovationer kommer att skapas, säger Staffan Hagnell som är ansvarig för IIS investeringsportfölj.

Från vänster: Staffan Hagnell (IIS), Hannes Ebner, Matthias Palmér, Eric Hjelmestam

IIS är också sedan tidigare kund till MetaSolutions genom satsningen datahotell.se, en tjänst där svenska användare kan börja beskriva och lägga upp sina data utan kostnad. Tjänsten har nära 100 användare och används bland annat för publicering till öppnadata.se.

IIS som investerare

IIS har i år börjat investera i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet för IIS är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan i stället att hjälpa företag i ett tidigt stadie då det är svårt att attrahera investerare. IIS ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor.

Målet är att gå in i tre nystartade bolag per år. För att ett bolag ska komma ifråga ska de bland annat:

  • Ha fokus på den svenska marknaden.
  • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
  • Bolagen kan få hjälp av IIS organisation för rådgivning men IIS ska inte arbeta i bolagens styrelser.

För mer information, kontakta:

Staffan Hagnell, ansvarig för IIS investeringsportfölj
Telefon: +46 (0) 70-999 92 75
E-post: staffan.hagnell@iis.se

Eric Hjelmestam, CEO MetaSolutions AB
Telefon: +46 (0) 70-721 34 49
E-post: eric@metasolutions.se    

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige, som mätverktyget Bredbandskollen, skoltävlingen Webbstjärnan och Internetfonden.

Om MetaSolutions

MetaSolutions gör avancerad datahantering tillgänglig för alla. Vi vill göra det snabbt och enkelt att få information sökbar och länkad. MetaSolutions har redan flera svenska kunder i offentlig sektor och har under 2016 fått flera kunder i Europa. Bolaget ligger långt framme med tillämpningar på länkade data och erbjuder dessa som molntjänster. En av de första lösningarna är öppna data. MetaSolutions grundades 2011 av Hannes Ebner och Matthias Palmer, som en avknoppning från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har sedan 2015 varit med i inkubatorn STING.

Launching EntryScape Catalog Free

EntryScape Catalog, the best DCAT-AP solution around, is now available in a free version replacing the simpler DCAT-AP Manager.

We are now launching a free version of EntryScape Catalog where you can test and evaluate the product as well as learn how to describe your data with DCAT-AP. Discover the data management workflow and a much improved user interface.

It only takes a minute to get going: go to free.entryscape.com and choose “Create account”. After filling out the registration form you will receive an email to confirm your registration. Follow the link and sign in and you are ready to start using EntryScape Catalog Free.

entryscape-signup

We have previously published a screencast with an EntryScape Catalog walkthrough. Have a look at it to get a feeling for how easily data catalogs are managed using EntryScape Catalog.

There are more features to discover, like Dataset candidates and Results. (These are not part of the screencast, but part of EntryScape Catalog Free.)

With our commercial offerings you will also be able to use EntryScape Catalog’s more advanced features such as automatic creation of APIs and integration into your CMS. We will tell you more about this later.

We hope you will like it!

Swedish Tax Agency Skatteverket publishes Open Data in new formats

After a one day workshop the Swedish Tax Agency published several open data sets. The intent is to simplify data access for both for companies and citizens. Offering APIs to data builds the ground for integrated services and future digitization. Today the Swedish tax agency’s data can be found on the Swedish national data portal öppnadata.se and the European Data Portal.

Read more in Swedish below.

Skatteverket publicerar öppna data med nya format

Ett av Skatteverkets viktigaste uppdrag är att förenkla för företag och privatpersoner. Att skapa och erbjuda öppna API:er ger förutsättningar för integrerade tjänster och i förlängningen digitalisering.

För att stödja detta beslutade Skatteverket att tillgängliggöra mer öppna data och fler API:er, med avsikten att lägga upp än mer data det närmaste året. För att uppnå detta så var tiden kritisk, att komma igång fick inte ta fokus från den dagliga verksamheten och att jobba med öppna data måste snabbt bli en naturlig del i befintliga  processer.

Frågan till MetaSolutions var tydlig: Kunskap, en arbetsprocess och ett kraftfullt verktyg för öppna data. Allt ska fungera långsiktigt utan merarbete och höga förvaltningskostnader.

Efter bara en dags insats av utbildning, workshop och praktiskt redaktörsarbete så publicerade Skatteverket flera datamängder och skapade nya API:er till dessa. Allt är publicerat på såväl öppnadata.se som på den europeiska dataportalen. Till exempel finns nu alla kommunala skattesatser som API.

Matthias Palmer, CTO MetaSolutions; “Vi har från början designat vår lösning utifrån EU-standarden DCAT-AP, det går fort och blir rätt då du beskriver dina datamängder med vår plattform EntryScape. Detta i kombination med vår erfarenhet kring öppna data gör att vi kan hjälpa enskilda myndigheter igång väldigt snabbt och enkelt.”

Skatteverket publicerade de första öppna datamängderna under september.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Att få vara med och sprida och berika data från Skatteverket är något vi är mycket stolta över. De digitaliseringmöjligheter som Skatteverkets data innebär är väldigt stora och de har många tagare. Jag hoppas att Skatteverkets ambitioner kring öppna data inspirerar andra att börja. Vi har återigen visat att det är möjligt att gå från start till mål på mycket kort tid.”

För mer information, vänligen kontakta Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, eric@metasolutions.se.

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senaste web arkitekturer och Länkade Data teknologer. Lösningarna erbjuds som molntjänster. Kunderna finns i både privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.

Om Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.

MetaSolutions presents at SDSVOC in Amsterdam

On the upcoming conference in Amsterdam “Smart Descriptions & Smarter Vocabularies”, Matthias Palmer from MetaSolutions will do a presentation on DCAT-AP implementations and learnings to date. Matthias will also present some generic conclusions regarding things to take into consideration when writing standards or application profiles, to minimize the risk for developers to rely on guesswork or ignore parts that are unclear.

Smart Descriptions & Smarter Vocabularies presents the challenges like this: The need to describe data with metadata is well understood: the problem is how best to do it. There are many answers to that question which in itself creates a further problem: with so many standards to choose from, which one should I use to describe my data? With so many is use, which one(s) should I build my application to look for?

Find out more of the event here: https://www.w3.org/2016/11/sdsvoc/

Read the paper here: http://metasolutions.se/publications/201611_sdsvoc_entryscape.html

Haninge municipality published Open Data to European Data Portal, öppnadata.se and their own Web – in one day

Summary: Haninge municipality published open data in one day. With the goal to set a work process and get to publishing in one work day, Haninge selected MetaSolutions and its EntryScape Catalog to reach this goal. Now the first open data sets are published on www.haninge.se/psidata, the Swedish national open data portal öppnadata.se as well as on the European Data Portal. New datasets will automatically get published without any manual work, Haninge has to manage them only once in EntryScape Catalog.

The information below is in Swedish.


Haninge kommun publicerar öppna data på European Data Portal, öppnadata.se och egen webb – samtidigt

Haninge kommun beslutade att ta steget att börja publicera öppna data för att öka transparens och insyn och samtidigt främja återanvändning av sina data. Målet var att etablera en arbetsprocess och få en komplett publicering av öppna data på en dag.

Efter beslut att börja publicera öppna data hösten 2015 fick MetaSolutions frågan om att hjälpa Haninge i processen. Haninge sökte både kunskap om öppna data såväl som en arbetsprocess som kan fungera på lång sikt.

Anette Eriksson, Haninge kommun; “Då vi undersökte hur vi skulle kunna göra öppna data till verklighet på bästa sätt fann vi MetaSolutions och deras tjänst EntryScape Catalog. Då vi jämförde våra alternativ fann vi att MetaSolutions kunde erbjuda den klart snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen fram för öppna data.”

Haninge hade beslutat att ta tre datamängder till publicering. Tillsammans med MetaSolutions användes två halvdagar för att gå till komplett publicering. Nu återfinns Haninges öppna data på den etablerade PSI data sidan och på öppnadata.se såväl som den europeiska dataportalen.

Anette Eriksson; “Under arbetet med MetaSolutions så har vi lyckats få både nödvändig kunskap och arbetsprocess på plats på rekordtid. Efter två halvdagar tillsammans nådde vi våra mål och mer därtill. Vi kan nu arbeta med öppna data i verksamheten utan specialister. Vi etablerade även en lista med ytterligare kandidater för öppna data. För oss har arbetet bara börjat.”

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Att få vara med i en så tydligt målinriktad process som den Haninge valde är extra roligt. Vi är stolta över att ha fått deras förtroende. EntryScape Catalog ger en naturlig arbetsprocess för öppna data och gör det mycket enkelt att arbeta med öppna data utan specialistkrav. Vi visar här att det är möjligt att gå från start till mål på extremt kort tid. Ett arbetssätt vi erbjuder alla offentliga aktörer i Sverige.”

Första publicering av öppna data gjordes under februari men arbetet tar inte slut i och med detta. Haninge fortsätter arbetet bl.a via den etablerade PSIdata-sida där inbjudan till dialog finns och aktuella nyheter kring öppna data. Se mer på www.haninge.se/psidata.

För mer information, vänligen kontakta:
• Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, epost: eric@metasolutions.se
• Anette Eriksson, Haninge kommun, +46 70 606 47 17, epost: anette.m.eriksson@haninge.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast web arkitekturer och Länkad Data teknologi. Lösningarna erbjuds som molntjänst. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.
www.metasolutions.se

Om Haninge kommun

Kontrast är ett ord som sammanfattar Haninge bra. Det är en ung kommun – grundad 1971 efter en sammanslagning av Västerhaninge och Österhaninge kommuner – och samtidigt är det en gammal plats, med anor som går tillbaka till vikingatid. Mångfald är också en bra benämning på Haninge. I kommunens befolkning finns alla generationer väl representerade – så också en stor del av världens folk. Med en blandning av kulturer, bakgrunder och erfarenheter är Haninge en plats som har många spännande historier att förmedla.
www.haninge.se

Public Art Agency Sweden to publish previously hidden art using Linked Open Data

Summary: The Public Art Agency Sweden will use MetaSolutions’ EntryScape platform to make previously not displayed pictures of public art in Sweden available as Linked Open Data. The collections are well described and can leverage all benefits of Linked Data to benefit better search and become richer over time with links to other sources. The work starts this autumn and will be based on EntryScape Workbench.

The information below is in Swedish.


Statens konstråd kommer lägga ut sitt arkiv över offentlig konst och samtidigt ta steget till länkade data

Statens konstråd har beslutat att digitalt tillgängliggöra ett unikt material med tusentals diabilder och information om offentlig konst i hela Sverige. Projektet kommer baseras på den senaste webbteknologin för länkad data och Statens konstråd har valt MetaSolutions som partner.

Statens konstråd har arbetat med offentlig konst sedan 1937 och har ett omfattande arkiv över Sveriges offentliga konst. Arkivet innehåller bland annat diabilder på skisser och konstverk samt mängder av information om konstnärer, offentliga konstverk, byggnader och platser. Hittills har det inte varit möjligt att sprida all dokumentation och information. Nu, 2016 finns det helt nya möjligheter att tillgängliggöra materialet genom den moderna webben.

Henrik Orrje, administrativ chef; “Det ska bli mycket spännande att kunna visa tidigare okända bilder av offentliga konstverk och miljöer. En del konstverk och byggnader finns inte längre kvar och många platser har starkt förändrats. Materialet utgör en stark berättelse om det moderna samhällets kulturarv, de offentliga rummen och konsten under 1900-talet. I vår förstudie så föll vårt val på MetaSolutions eftersom de har en särskild expertis inom länkade data och en modern plattform för att realisera projektet.”

Samlingarna är väldokumenterade och målet är att berika den befintliga metadatan med länkar till andra källor. På så sätt kan den offentliga konsten kopplas samman med områden som till exempel kulturmiljövården och mycket bra sökmöjligheter skapas för olika målgrupper. Allt material kommer också publiceras som öppna data.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Vi får vara med att lyfta fram det som tidigare varit dolt, det känns mycket bra. Länkade data som teknologi kommer ge samlingarna ett bredare sammanhang då vidare länkning görs. Vi är stolta över att ha fått detta förtroende.”

Den tekniska plattformen utgörs av EntryScape Workbench som har utvecklats för att enkelt kunna berika data och skapa nya sammanhang. Öppna data görs med EntryScape Catalog.

Projektet startar i september 2016 och mer information om projektet kommer under hösten.

För mer information, vänligen kontakta:
• Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, eric@metasolutions.se
• Henrik Orrje, Statens Konstråd, +46 768 55 98 59, horrje@statenskonstrad.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast webarkitekturer och Länkad Data teknologi. Lösningarna erbjuds som molntjänst. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.

Read more at www.metasolutions.se

Om Statens konstråd

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Read more at www.statenskonstrad.se

Norway’s Agency for Public Management and eGovernment, Difi, investigates extended use of DCAT-AP with EntryScape Catalog

The Norwegian government continues its work on data management. A new nationwide pilot project strives for extended use of DCAT-AP and EntryScape Catalog has been selected.

EntryScape Catalog has been adapted for Difi to carry a full Norwegian UI and support for DCAT-AP-NO, which is Norway’s adaptation of DCAT-AP. EntryScape Catalog has full support for form-based editing of DCAT-AP and allows quick and fault free editing of data.

EntryScape Catalog

Editing a dataset in EntryScape Catalog (click to enlarge)

The project is carried out in cooperation with several public agencies, the Norwegian Mapping Authority, Norwegian Labour and Welfare Administration and the Norwegian Public Roads Administration, together with five other agencies.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions: ”We have been put to use by several public agencies which demonstrates the flexibility of EntryScape Catalog. Both in ease of use and the support for collaboration. Working with Difi gives us very valuable insights that we can use to even further enhance our solution. We are very proud to be part of the project.”

The solution is hosted for Difi and the work is ongoing throughout 2016.

EntryScape Catalog is available as cloud service for public agencies and municipalities in Europe. It is the market leading data cataloging solution with full support for DCAT-AP, tailored for open data users.

The DCAT Application profile for data portals in Europe (DCAT-AP) is a specification based on W3C’s Data Catalogue vocabulary (DCAT) for describing public sector datasets in Europe. Its basic use case is to enable a cross-data portal search for data sets and make public sector data better searchable across borders and sectors. This can be achieved by the exchange of descriptions of data sets among data portals.

For more information, please contact Eric Hjelmestam, CEO, MetaSolutions AB, cell +46 707 21 34 49.

About MetaSolutions AB

MetaSolutions creates solutions for data management. The main product EntryScape is an information management platform which builds on the Linked Data technology stack. Based on EntryScape, MetaSolutions offers advanced services to customers in both public and private sector. MetaSolutions was founded in 2011 as a spin-off from the KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.

Read more at www.metasolutions.se

About Difi

Agency for Public Management and eGovernment (Difi) aims to strengthen the government’s work in renewing the Norwegian public sector and improve the organisation and efficiency of government administration. Difi works to ensure that government administration in Norway is characterised by values of excellence, efficiency, user-orientation, transparency and democracy. We aim to develop the organisation and leadership of the public sector, with coordination among public authorities and services.

Read more at www.difi.no

The Internet Foundation In Sweden (IIS) launches data hotel for open data with MetaSolutions as solution provider

Summary in English due to press release below being in Swedish.

IIS aims to get more open data published by lowering the barriers for everybody in Sweden. Together with open data information material and guides, IIS provides a service to Swedish residents to upload data and describe it with the European standard DCAT-AP. The service also supports automatic creation of APIs.

Non Swedish residents can consult MetaSolutions for options on how to get the service. The data hotel is based on MetaSolutions’ product EntryScape Catalog.

IIS lanserar Datahotell för Öppna data i Sverige och väljer MetaSolutions för lösning och drift

För att alla ska kunna lägga upp väl mer öppna data lanserar Internetstiftelsen i Sverige, IIS, datahotell.se. Målet är att fler offentliga aktörer ska börja tillgängliggöra sina data.

Redan under 2015 började IIS tillsammans med MetaSolutions lägga grunden för datahotell. IIS mål var tydligt: att få fler öppna data publicerade. För att få det att hända blev slutsatsen att etablera en tjänst för alla med enkel och intuitiv beskrivning av öppna data samt automatisk publicering.

Erika Olsson, IIS; “Sverige har under flera år tappat i olika rankingar när det gäller samhällets digitalisering i allmänhet och öppna data i synnerhet. Genom IIS datahotell vill vi bidra till att fler myndigheter och verksamheter delar med sig av sin data, vilket i sin tur kan bidra till att fler smarta, digitala tjänster och lösningar kan skapas.”

Datahotell som lanseras nu är öppet för alla att registrera sig på och börja lägga upp data. Datahotell ger även möjlighet att med ett klick skapa API:er av tabelldata. Det gör att utvecklare och t ex Hackatons snabbt kan få tillgång till många bra datakällor utan stor kostnad.

Erika Olsson; “Datahotell har en kompetens del och en teknisk del. Vi vill både sprida kunskap och ge tillgång till en teknisk plattform. Att samarbeta med MetaSolutions kring datahotell har gjort att IIS och datahotell får bästa möjliga bas att stå på. Både kunskap och lösning.”

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Vi är mycket glada att se datahotell lanseras och att ha fått förtroendet av IIS. Vi har en avancerad och komplett tjänst för öppen data i EntryScape Catalog som redan används av flera kunder. Att nu vara med och göra det möjligt även för mindre aktörer att publicera öppna data känns väldigt bra. Allt publiceras med DCAT-AP dvs den standard som den nationella portalen öppnadata.se använder.”

Arbetet tar inte slut i och med lanseringen, IIS kommer att fortlöpande arbeta med utbildningsmaterial, aktuella nyheter och mycket mer kring öppna data. Följ arbetet på datahotell.se.

För mer information, vänligen kontakta:
• Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, mail: eric@metasolutions.se
• Erika Olsson, IIS, +46 70 72 80 443, mail: erika.olsson@iis.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast web arkitekturer och Länkad Data teknologi. Lösningarna erbjuds som molntjänst. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.
www.metasolutions.se

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige, som mätverktyget Bredbandskollen, skoltävlingen Webbstjärnan och Internetfonden.
www.iis.se

MetaSolutions and Björn Hagström collaborate around Open Data

MetaSolutions and Björn Hagström enter a collaboration to lower the barriers for the publication of Open Data in the Swedish public sector. Together we will create tailored advice and quick startup for the publication of open data. Björn Hagström is one of Sweden’s most experienced consultants in the area of open data, with several years of practical work in the municipality of Örebro. MetaSolutions provides cloud services for open data management as a result of several years of academic research in the field.

MetaSolutions och Björn Hagström inleder samarbete kring Öppna data

Alla offentliga aktörer står idag inför publicerandet av öppna data. De delar utmaningar att bygga kompetens kring öppna data, etablera systemstöd och sätta en process för att publicera sin data. Tillsammans försöker MetaSolutions och Björn Hagström sänka dessa barriärer och göra det enkelt att publicera öppna data.
Björn Hagström, Hagström Consulting AB; “I stort sett alla organisationer jag arbetat med så finns två behov; förstå vad öppna data är och förstå hur man kan arbeta med öppna data. MetaSolutions möjliggör en arbetsprocess som ger en mycket enkel start. Jag kan ge organisationer den kunskap som behövs och hjälpa dem komma igång med arbetet kring öppna data och MetaSolutions kan hjälpa dem att få sin data publicerad enkelt och effektivt. Det är en effektiv kombination för en organisation!”

Björn är en av de mest erfarna i Sverige på öppna data och har till exempel legat bakom Örebro kommuns satsning på öppna data och drivit E-delegationens nationella arbete för öppna data och PSI. Som en del av E-delegationen tog han bland annat fram den nationella vägledningen på området, vidareutnyttjande.se. Inom Örebro kommun var han drivande bakom skapandet av kommunens innovativa kartlösning för öppna data och såg till att alla inkomna leverantörsfakturor öppnades upp. Genom ett Vinnova-finansierat projekt tog han också fram en nationell produktspecifikation för hur information om måltider (bl.a. menyer) inom skolan och omsorgen kan delas som öppna data. Detta projekt är nu mall för en större nationell satsning där ett 15-tal kommuner arbetar för att arbeta tillsammans för att öppna upp data som Björn också bär delaktig i.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions and Björn Hagström

Eric Hjelmestam (MetaSolutions) and Björn Hagström

“Att samarbeta med MetaSolutions kring EntryScape som är ett modernt sätt att publicera öppna data och ett bra sätt att hålla ordning på sina datamängder för en organisation, känns väldigt spännande och tillsammans kan vi ge ett väldigt starkt erbjudande till offentlig sektor.” säger Björn Hagström.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Vi är mycket glada att etablera ett samarbete med Björn Hagström. Vi vet att vi har en ledande lösning med EntryScape för öppna data. Tillsammans med den verksamhetskompetens Björn har gör vi det väldigt enkelt att öppna upp data. Med ett anpassat upplägg gör vi öppna data på en dag för båda myndigheter och kommuner i Sverige”.

MetaSolutions har flerårig erfarenhet från både forskning och produktutveckling av verktyg för öppna data. MetaSolutions gör det möjligt att publicera öppna data utan egen IT-kompetens eller egna experter på att hantera standarder som DCAT-AP. Den är ett krav från den nationella portalen öppnadata.se som man följer automatiskt om man använder Entryscape. En större användare av EntryScape Catalog är European Commission Joint Research Centre.

En pakterad tjänst för uppstart av öppen data erbjuds redan idag och tillsammans med kunder görs även anpassade upplägg.

Vi finns båda i samma monter på Offentliga Rummet i Malmö 26-27/5.

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Hjelmestam
MetaSolutions AB
+46 707 21 34 49
eric@metasolutions.se

Björn Hagström
Hagström Consulting AB
+46 706 44 01 44
bjorn@hagstrom.nu

Om Hagström Consulting AB

Hagström Consulting AB som fokuserar på öppna data, behovsdriven utveckling och eförvaltning och arbetar främst med kunder inom offentlig sektor där Naturvårdsverket, föreningen Sambruk, Post- och Telestyrelsen, Arbetsförmedlingen och Lunds kommun kan lyftas fram.

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast web arkitekturer och Länkad Data teknologi. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.

MetaSolutions becomes subcontractor in framework agreement with Swedish National Procurement Services (Kammarkollegiet)

As subcontractor to Redprill Linpro, MetaSolutions’ product EntryScape is now available under the framework agreement with the Swedish National Procurement Services (Kammarkollegiet). The framework agreement includes areas such as cataloging solutions, meta catalogs and resource management, which is a good fit for EntryScape Catalog, a cloud service to manage and publish public sector’s Open Data with support for the leading European standard DCAT-AP.

More information below in Swedish.

MetaSolutions underleverantör på Kammarkollegiets ramavtal

Med sin produkt EntryScape för kataloglösningar och metakataloger finns nu MetaSolutions som underleverantör till Redpill Linpro på ramavtalet grundläggande IT.
MetaSolutions EntryScape Catalog, en avancerad datakatalog med stöd för att hantera och publicera öppna data, är den första produkt som stödjer standarder för databeskrivningar såsom DCAT-AP. EntrySape erbjuder ett unikt enkelt sätt att editera och publicera nya datamängder och erbjuds som en molntjänst.

Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions: “Att etablera oss som leverantör på ramavtal är mycket viktigt, vi arbetar med både myndigheter och kommuner som nu har ytterligare ett leveransalternativ. Att samarbeta med RedPill Linpro passar oss mycket bra, vi har både en strategi som är helt baserad på öppen källkod.”

MetaSolutions EntryScape Catalog kan nu avropas på ramavtal, för förfrågningar och information se http://redpill-linpro.com/kammarkollegiet-ramavtal-grundlaggande-it.

För mer information, vänligen kontakta:

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast web arkitekturer och Länkad Data teknologi. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.
http://www.metasolutions.se

Om Redpill Linpro

Redpill Linpro är Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open Source. Vi erbjuder konsulttjänster, utvecklingstjänster, utbildning, support, applikationshantering och drift för produkter inom Open Source.
Våra kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg, Karlstad och Stavanger samarbetar för att säkerställa att kunden erbjuds bästa tänkbara service, oberoende av det geografiska läget.
We are the leading provider of Professional Open Source services and products in the Nordic region and our staff includes some of the market’s leading experts in their fields.
http://redpill-linpro.com